GAMLEC
Leren om te spelen – Spelen om te leren

GAMLEC Bordspel

Bordspel

Je kunt het Bordspel downloaden en alles printen wat nodig is om te spelen.

GAMLEC Kaartengalerij

Kaartengalerij

Je kunt de Kaartengalerij bezoeken voor het downloaden van kaarten.

GAMLEC Spelregels

Spelregels

In het onderdeel Spelregels kun je alle informatie vinden om het spel te spelen.

GAMLEC Doe-het-zelf galerij

Doe-het-zelf galerij

Je kunt de Doe-het-zelf galerij bezoeken voor het maken van je eigen speelkaarten.

Forum

Laten we onze ervaringen, plaatjes en kaarten delen op het forum.

GAMLEC Achtergrond

Achtergrond

Voor meer informatie over spelenderwijs leren en onderwijskundige methoden is het Educational Framework beschikbaar in de Achtergrond sectie.

Bordspel

Hier kun je het bordspel in twee maten downloaden:
(1 bladzijde met afmetingen 63 cm x 59,4 cm)
Ware grootte
(1 pagina 63 cm x 59,4 cm)

Hieronder kun je het hele spelbord op ware grootte voor zelf afdrukken of voor professionele prints in de volgende talen downloaden: Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL)

Zelf afdrukken van het spelbord op ware grootte

Professionele afdruk van het spelbord op ware grootte

Om een professionele afdruk te maken van het spelbord op ware grootte, stellen we het volgende voor:
– Afdrukken op papier met een minimumgewicht van 300 gram en mat laminaat
– Voor de vouwen wordt geadviseerd de drukker te vragen om een verticale half snede te maken (vanuit het midden) om het bord goed aan te laten sluiten.

(6 pagina’s met A4 formaat 21 cm x 29,7 cm)
Zelf afdrukken
(6 pagina’s van A4 formaat 21 cm x 29,7 cm)

Hieronder kun je dit spelbord downloaden op elke printer en de 6 pagina’s aan elkaar plakken in de volgende talen: Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL)

Kaarten

Er zijn twee grote groepen kaarten: de kaarten die leren wat bevorderlijk is voor de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners, en de kaarten die leren wat nadelig is voor hun kwaliteit van leven. Deze kaarten zijn geschikt voor iedereen: professioneel zorgpersoneel, vrijwilligers, familieleden en de bewoners zelf.
 
Een derde groep kaarten is alleen bestemd voor professioneel zorgpersoneel. Deze kaarten zijn zo opgesteld dat de spelers specifieke kennis of ervaring op het werk nodig hebben, die alleen beroepskrachten bezitten. Deze kaarten kunnen gebruikt worden wanneer alleen beroepsmensen het spel spelen.
 
Voor de specifieke versie van het bordspel met een spelcoach, is een vierde categorie kaarten gecreëerd. De inhoud van deze categorie bestaat uit taken voor teams die tegen elkaar spelen. Alle opdrachten op deze kaarten moeten worden begeleid door een spelcoach die instructies, hulp en begeleiding biedt aan de spelers.
 
Hieronder kunt u alle categorieën kaarten vinden en downloaden:

Voorbeeld van een Bevorderende kaart
Bevorderende kaarten

Dit is een set kaarten met inhoud die bevorderlijk is voor de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners (beloningen). Deze kaarten gaan in op:
– Gewenst gedrag
– Goede voorbeelden
– Voorbeelden van hoe bepaalde issues creatief kunnen worden opgelost
– Creatieve ideeën voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners.

Voorbeeld van een Schadelijke kaart
Schadelijke kaarten

Dit is een set kaarten met inhoud die schadelijk is voor de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners (sancties). Deze kaarten gaan in op:
– Ongewenst en ongeschikt gedrag
– Formele regels en informele regels die van toepassing zijn in een verpleeghuis en schadelijk zijn voor de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners. Bovendien voldoen of respecteren deze kaarten niet de criteria die in het Compendium zijn vermeld.
– Voorbeelden en verhalen die het tegengestelde zijn van wat in het Compendium staat.

Voorbeeld van een Goede Fee kaart
De Goede Fee kaarten

Deze set kaarten geven de zachtere criteria weer die in het Compendium zijn vermeld. Mede gezien de schaarse middelen in verpleeghuizen kunnen deze kaarten worden beschouwd als “weelderig”, onnodige “luxe”, “wensdenken” of “leuk om te hebben”, maar ook “niet echt nodig” en worden daarom door de Goede Fee geleverd.

Voorbeeld van een Kwade Fee kaart
Kwade Fee kaarten

Onbehoorlijk gedrag is de inhoud van deze kaarten. Alles wat als wreed, gemeen of zelfs gewelddadig wordt geacht, komt van de “Kwade Fee” vandaan.  Het is aan haar om de trendsetter te zijn van elke vorm van ongewenst of ongepast gedrag.

Hieronder kun je alle beschikbare kaarten downloaden in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

Zelf afdrukversie:


Professionele afdrukversie:

Kaarten voor professioneel zorgpersoneel
Voorbeeld van een kaart voor professioneel zorgpersoneel

Deze kaarten zijn alleen voor professionele zorgverleners. Zij gaan uit van specifiek deskundige kennis die de spelers hebben in relatie tot de criteria die vermeld staan in het Compendium.

Hieronder kun je alle beschikbare kaarten downloaden in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

Zelf afdrukversie:


Professionele afdrukversie:

Kaarten voor het spelen met een spelcoach
Voorbeeld van een kaart in het spel met een spelcoach

Deze versie van het spel besteedt speciaal aandacht aan teamwerk, in het bijzonder de samenwerking tussen alle spelers, zoals professionele zorgverleners, vrijwilligers, familieleden of bewoners. Daarnaast aandacht voor de functionele uitwisseling met de doelen van het spelbord zonder spelcoach.

Hieronder kun je alle beschikbare kaarten downloaden in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

Zelf afdrukversie:


Professionele afdrukversie:

Spelregels

Hier is alles te vinden voor de voorbereiding: spelregels en richtlijnen om het spel op twee manieren te spelen:

Richtlijnen

Dit is een richtlijn waarin u nuttige informatie over het spel kunt vinden.

Bekijk online:


Afdrukversie:

Spelregels zonder spelcoach

Dit document bevat de regels van het GAMLEC bordspel, te spelen zonder spelcoach.

Instructies voor de spelcoach

Dit document bevat de instructies voor het spelen van het GAMLEC bordspel met een spelcoach.

Spelregels met een spelcoach

Dit document bevat de regels van het GAMLEC bordspel om te spelen met een spelcoach.

Jouw mening doet ertoe!

We vragen je vriendelijk jouw ervaringen met GAMLEC met ons te delen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Jouw gegevens worden alleen gebruikt om de kwaliteit van GAMLEC te verbeteren en zullen niet worden gedeeld met anderen.
De vragenlijst bevat geen persoonlijke vragen.

Dank je!

Doe-het-zelf galerij

Hier vind je meer informatie voor het maken van je eigen kaarten:

Hier vind je een set downloadbare en bewerkbare kaarten om je eigen leerinhoud te maken:


Forum

Delen doet kennis groeien! Het forum is de plek waar we ervaringen met het GAMLEC spel kunnen delen en bespreken. Ook kunnen we inspiratie opdoen bij anderen.

Misschien heb je je eigen kaarten gemaakt of foto’s gemaakt van het samen spelen. Ook kun je nieuwe of andere onderwerpen voor discussie inbrengen. Deel alsjeblieft je foto’s, de gemaakte kaarten en andere ervaringen met het spelen van het GAMLEC bordspel.

Laten we samen de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners verbeteren. Samen maken we het verschil!

GAMLEC forum uitleg

Om het forum te gebruiken is het nodig dat je je registreert.

Hieronder vind je de GAMLEC forum uitleg in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

Theoretische Achtergrond

Hier vind je de nationale rapporten, het Compendium, de Leerdoelen en onderwijskundige doelen en het onderwijskundig kader.

GAMLEC (LEER)DOELEN

Algemeen doel en onderwijskundige doelen

In het algemeen heeft het GAMLEC spel tot doel bij te dragen aan het voortdurend verbeteren van de Kwaliteit van Leven van verpleeghuisbewoners door continue leren op verschillende niveaus.

De onderwijskundige doelen van het bordspel gaan verder dan het alleen maar opdoen van kennis van indicatoren en criteria zoals die vermeld staan in het Compendium: autonomie, waardigheid en sociale participatie. De onderwijskundige doelen verfijnen verder de verschillende aspecten van het algemene doel.

Hieronder vind je het document met alle leerdoelen en onderwijskundige uitgangspunten van het GAMLEC speelbord spel. Het document is beschikbaar in het Engels (EN):

Onderwijskundig kader en curriculum voor het GAMLEC Bordspel

Een Onderwijskundig Kader is essentieel voor het ondersteunen van de onderwijskundige structuur, en wanneer correct vormgegeven, wordt het de basis waarop de rest wordt gebouwd.

Het GAMLEC Onderwijskundig Kader voor het bordspel integreert theoretische en praktische benaderingen voor het spelenderwijs leren.


Korte versie van het GAMLEC onderwijskundig kader

Een korte versie van het GAMLEC onderwijskundig kader is beschikbaar in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

GAMLEC Onderwijskundig kader
GAMLEC Europees Compendium

Europees Compendium met criteria voor de Kwaliteit van Leven van verpleeghuisbewoners

Het doel van het Compendium is om de huidige stand van zaken weer te geven van theorie en praktijk.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

Autonomie: het bevorderen van de zelfstandigheid van bewoners in de vorm van hen te helpen zichzelf te helpen,

Participatie: hun deelname aan de samenleving in en buiten het verpleeghuis, en

Menselijke waardigheid: een waardig leven tot het levenseinde.

Hieronder kun je alle beschikbare kaarten downloaden in Engels (EN), Duits (DE), Italiaans (IT), Litouws (LT) en Nederlands (NL):

4 Europese nationale rapporten

Het Compendium is gebaseerd op 4 nationale rapporten die in de volgende landen gemaakt zijn: Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland. De nationale rapporten zijn beschikbaar in het Engels.

GAMLEC Nationale rapporten